Kalite Politikamız

Hizmetlerimizi hayata geçirirken; taahhüt edilen zamanda, planlanan bütçe ve kalitede, nitelikli hizmetler verebilmek için;

✔ Çağdaş yapım tekniklerinin projelerimizde kullanılması,

✔ Toplam Kalite felsefesini esas alarak kurum hedeflerine ulaşmak,

✔ Faaliyetlerimizi sürdürürken, çevreyi ve doğal kaynakları korumak,

✔ Kalite yönetim sistemi ve süreçlerin uygulamaya geçilmesinde sürekli gelişim için tüm çalışanlarımızın süreçlere katılımının sağlaması,

Kriterlerini temel ilke olarak benimseyip içinde bulunduğumuz sektörde kalitemizi ön plana çıkararak ülkemiz için toplumsal ve ekonomik değer yaratabilmektir.

TOP