Nemirovich ve Danchenko caddesinden anayola bağlantısı inşaatı (Rusya Federasyonu / Novosibirsk) 2019 ...

İşveren:

DDK Novosibirsk bölgesi " Arena»

Ana Müteahhit:

«BRAV-TR»

Yapılan iş hacmi:

1 KM

Adres:

Rusya / Novosibirsk, Kirovsky bölgesi.

✉: mail@brav-tr.ru

☎: +7 (495) 783 67 48

TOP